Søknadsfrist for hovedopptak i barnehage er 1. mars. Dette gjelder alle barnehager i kommunen, både kommunale og private.

 Du kan lese mer om å søke barnehageplass her.

Suppleringsopptak foregår gjennom hele året, og ledige plasser tildeles fortløpende. Det kan tilbys plass i andre barnehager enn det søkes plass i. Barnehageåret er fra 1.august til 31. juli. De som allerede står på venteliste ved årsskiftet, trenger ikke å søke på nytt ved neste års hovedopptak.

Alle søknader om ny barnehageplass eller overflytting til annen barnehage i kommunen skal leveres elektronisk via søknadsportalen

Søk barnehageplass her

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Søknaden sendes elektronisk, direkte fra foresattportalen, til Visma Flyt Barnehages administrasjonsløsning for kommunens opptaksmyndighet. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Hilsen Skaun kommune