I retningslinene for kulturprisen står det at prisen skal:

  • Vere til inspirasjon for aktive kulturarbeidarar
  • Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i Skaun kommune. 

I retningslinene for frivilligprisen står det at prisen skal:

  • Vere til inspirasjon for alle som er engasjert i frivillig arbeid
  • Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for det frivillige arbeidet i Skaun kommune. 

 

Om kulturstipend står det at kulturstipendet «skal inspirere til og leggje til rette for utdanning og vidareutvikling for kulturutøvarar i Skaun kommune».

 

Info om priser og stipend finnes her .

Vi håper på mange og gode kandidater til årets kultur- og frivilligpriser.