Det er nå ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med koronavirus.  

Forhindre smitte

Ved å vaske hendene ofte med såpe og vann vil man effektivt hindre smitteoverføring, hvis man ikke har tilgang på vann og såpe vil håndsprit være effektivt.  Ved hoste bør man bruke et papirlommetørkle som kastes etterpå, host i albuekroken hvis du ikke har lommetørkle.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon finnes på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet https://fhi.no/ og Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/

Vaner som forebygger smitte

Informasjon til reisende