Ilhaugen barnehage er en 3-avdelings barnehage. Vi har våre lokaler i Ilhaugen Allbrukshus, med blant annet en stor gymsal, scene og et fantastisk uteområde til vår disposisjon.