Byggesak

Saksbehandlere på byggesakskontoret er tilgjengelige mandag, onsdag og fredag. Send gjerne spørsmålet ditt til postmottak@skaun.kommune.no eller ring 72 86 72 00.

Bygge selv – tips og råd

Informasjonsblader – byggeregler for ulike byggetiltak

Skjemaer og blanketter

Oversikt over byggereglene

Selvbygger - forskrift med veiledning

Tidsfrister

 

Oppdeling av boenheter – forskrift med veiledning

Bestemmelsen presiserer når det oppstår søknadspliktig oppdeling av boenhet. Bestemmelsen må ikke blandes sammen med andre søknadspliktige tiltak, som endring fra tilleggsdel til hoveddel. Se her for mer informasjon.

 

Eksempelsamling - Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg.

Eksempelsamlingen skal kunne gi hjelp til tiltakshaver ved søknad om fravik av tekniske krav ved tiltak på eksisterende byggverk.

 

Riving av bygg

Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig og søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Trykk her for mer informasjon.

 

SEFRAK-registrerte bygg

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. Få mer informasjon om dette her.

Dispensasjon

Informasjon og skjema

Direktoratet for byggkvalitet har lagt ut informasjon til tiltakshaver og søker med vedlagt skjema for søknad om dispensasjon her.

 

Veiledere fra fylkesmannsembetet

Noen fylkesmannsembeter har laget en dispensasjonsveileder. Dispensasjonsveilederne er skrevet for kommunens saksbehandlere, men inneholder informasjon som er nyttig også for deg som skal søke om dispensasjon. Se blant annet Fylkesmannen i Trøndelag og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Informasjon til foretak:

Finn ut om du kan erklære ansvar i et byggeprosjekt.

Direktoratet har lansert ny veiviser som hjelper foretak å finne ut om de kan erklære ansvar i et konkret byggeprosjekt. Denne veiviseren finner du her.

Skaun kommune tar imot elektroniske byggsøknader gjennom tjenesten Byggsøk

Betalingssatser og gebyrer

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });