HøyreMidtenVenstre
Skaun kommune » Om kommunen » Organisering » Enheter » Skoler

Skaun ungdomsskole

Enhetsleder: Grethe Gravrok Sand

Postadresse:
Rådhuset, 7353 Børsa
Telefon:
72 86 88 00
E-postadresse:

Bilde SUS

 

Kort om Skaun ungdomsskole                                  
Skaun ungdomsskole er ungdomstrinn for alle barneskolene i kommunen. Vi har 282 elever fordelt på 12 klasser, 28 lærere, rektor, inspektør, rådgiver og funksjonene spesialpedagogisk rådgiver, teamledere for 8.,9. og 10. trinn og IKT-ansvarlig.
 
Ellers har vi skolesekretær, to assistenter og en miljøterapeut i vår personalgruppe. Teknisk stab er en vaktmester og 3 renholdere.
 
Skolens visjon er at alle skal føle at de duger og hovedmålsettingen er aktiv læring i godt læringsmiljø.   
 
Beliggenhet
Skolen ligger i Børsa sentrum. (Se kart)
 
Web levert av CustomPublish AS