Visjonen til Skaun ungdomsskole er «Alle skal føle at de duger». Det er viktig for oss at elevene opplever å mestre noe hver dag, og at de kjenner at det de mestrer har verdi.

 Utviklingsområdene til skolen er:

  • Læringsmiljø fordi vi vet hvor viktig det er at elevene opplever trygghet av å mestre skolehverdagen. Vi bruker blant annet MOT og Kjærlighet og grenser i vårt forebyggende arbeid.
  • Vurdering for læring og utvikling fordi vi vet at et godt vurderingsarbeid har stor innvirkning på elevenes læring. Fra høsten 2017 starter vi et skoleomfattende utviklingsarbeid om vurdering der vi gjennom tre semestre skal videreutvikle vår vurderingspraksis.
  • Tilpassa opplæring og tidlig innsats fordi hver elev skal oppleve mestring og utvikling. Vi har stor oppmerksomhet om klasseledelse, fagutvikling og «god start».
  • Utvikling av nye Skaun ungdomsskole som skal stå ferdig høsten 2019. Les mer om arbeidet med det nye skolebygget her.

 I skoleåret 2017/18 er vi 302 elever fordelt på fire og fem paralleller og 42 ansatte.

 Les mer om oss i  Skolebrosjyren for skoleåret 2017 - 2018 eller kom og besøk oss.

nullmobbing_small_hvit.png