Skaun ungdomsskole

Enhetsleder: Grethe Gravrok Sand

Postadresse:
Rådhuset, 7353 Børsa
Telefon:
72 86 88 00
E-postadresse:

Bilde SUS

 

Kort om Skaun ungdomsskole                                  

Skaun ungdomsskole er ungdomstrinn for alle barneskolene i kommunen. Vi har 277 elever fordelt på 12 klasser, 30 lærere, 5 assistenter, rektor, inspektør, skolesekretær, rådgiver og funksjonene spesialpedagogisk rådgiver, teamledere for 8.,9. og 10. trinn, ressurslærer og IKT-ansvarlig.

Teknisk stab er en vaktmester og tre renholdere.

 

Skolens visjon er  Alle skal føle at de duger og hovedmålsettingen er Aktiv læring i godt læringsmiljø.

Satsningsområder for skoleåret 2015-2016 er:

  • Skolens  læringsmiljø

  • Utvikle elevenes kompetanse og arbeidsmåter i matematikk

  • ”Ungdomstrinn i uvikling”, et samarbeid mellom skolen, HIST og Utdanningsdirektoratet om klasseledelse, vurdering for læring og lesing som grunnleggende ferdighet i perioden skoleåret 2015-2016 og høsten 2016.

  
 
Beliggenhet
Skolen ligger i Børsa sentrum. (Se kart)
 
Tips en venn Skriv ut