Skolens visjon er "Alle skal føle at de duger " og hovedmålsettingen er "Aktiv læring i godt læringsmiljø".

Skolebrosjyre skoleåret 2017 - 2018

Satsningsområder for skoleåret 2017-2018 er:
  • Skolens læringsmiljø.

  • Planlegging av ny skole som skal stå ferdig i løpet av høsten 2019.

  • ”Ungdomstrinn i uvikling”, et samarbeid mellom skolen, HIST og Utdanningsdirektoratet om klasseledelse, vurdering for læring og lesing som grunnleggende ferdighet i perioden skoleåret 2015-2016 og høsten 2016.