Skaun legekontor har vanlig drift med redusert mannskap. Pasientene anmodes om å vente i bilen til det kommer en SMS før de får komme inn. Er du eldre og ikke betjener mobiltelefon skal du selvsagt komme inn på venteværelset. 

Legene ønsker at pasienter med kroniske lidelser (høyt blodtrykk, hjertekarsykdom, kreft, diabetes mellitus, revmatisme mf.) skal fortsette å gjennomføre sine kontroller.

Legene er svært bekymret for at pasienter nå sitter hjemme og kjenner på forskjellige ubehag og ikke tar kontakt med helsevesenet. Vær spesielt oppmerksom på brystsmerter, kvalme, oppkast, kaldsvette og tungpusthet. Vi hører om mennesker som ikke tørr å dra til fastlegen og ender opp med å få hjerteinfarkt eller slag.

Bestill time på http://www.skaunlegekontor.no/ og spesifiser om du ønsker en e-konsultasjon, dvs. over mobilnettet, eller om du vil møte fysisk på legekontoret. 

Med vennlig hilsen Skaun legekontor