Informasjon barnehager

Rådgiver for barnehagene i Skaun kommune: Grete Anita Lefstad telefon 72 86 72 61