Syke personer skal ikke være på skolen/SFO

Det aller viktigste smitterverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette er det viktig at alle rundt elevene, både foresatte og ansatte, tar på alvor og forstår hvor nødvendig det er.

Symptomer på covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst i det symptomene oppstår.

De hyppigst beskrevne symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste, i tillegg til sykdomsfølelse, hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme.
 

Når skal elever, foresatte og ansatte ikke møte på skole/SFO:

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no).
 

Elever eller ansatte som er nærkontakt/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet.
 

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

Skolene har gode rutiner dersom eleven får sykdomssymtomer på skolen.

Barn og ansatte i skoler og barnehager er nå på prioriteringslista til Folkehelseinstituttet for testing av Covid-19.
 

Når skal elever, foresatte og ansatte møte på skole/SFO:

• Når de ikke har symptomer på sykdom.

• Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.

• Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/SFO som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer

• Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/SFO.

• Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/SFO så lenge barnet ikke har feber og ellers er friskt.

• Husk at elevene skal vaske hendene før de kommer på skolen.
 

Åpningstid SFO

For å kunne ivareta smitteverntiltakene vil SFO være åpent fra kl. 08.00 – 15.30. Foresatte med samfunnskritiske funksjoner vil få tilbud utover åpningstiden. Dette avtales på hver skole. Vi må også be om at dere som benytter SFO i denne tida gjør avtaler med skolene om oppmøte- og hentetid.

Skyss

Elever med rett til skyss vil få tilbud om ordinær skoleskyss, men vi oppfordrer foresatte til å hente/bringe. Dette i tråd generelle nasjonale føringer om å forsøke å unngå kollektivtransport. AtB har smitteverntiltak som de må overholde og som begrenser kapasiteten, men vi skal få til skyss til de som har rett. Viktig at elevene overholder føringer om avstand også når de venter på skyss. Det vil være smittevernregler om bord på bussen som elevene må overholde. Dette kommer det mer informasjon om så snart vi får den fra AtB.

Skolene jobber denne uka med å få på plass smitteverntiltak på hver enhet. Dette vil det komme mer informasjon om fra den enkelte skole. Tiltakene utarbeides etter en sjekkliste som Utdanningsdirektoratet har lagt frem. Dette er vår internkontroll. I tillegg samarbeider vi godt med renhold, skolehelsetjenesten og smittevernlegen i Skaun, for å forsikre oss om at vi gjør det vi kan for at det skal være trygt å komme tilbake til skolene.

Om du ønsker å lese mer om barn og unges rolle i Covid-utbruddet finner du mer informasjon her.

Alle foresatte vil denne uka bli kontaktet av en ansatt fra skolen. Skulle du likevel ha behov for mer informasjon, eller at nye spørsmål dukker opp – ta kontakt med ledelsen på skolen. Det er viktig for oss at du får tilstrekkelig med informasjon, slik at du opplever det som trygt å sende barnet ditt på skolen igjen.