I de neste to ukene vil det bli en kombinasjon av undervisning på skolen og opplæring i hjemmet for flere av elevene våre. Smitteverntiltakene som AtB er pålagt for skoleskyss legger også begrensinger for hvor mange elever vi kan ta imot. Oversikt over skoleuka for hver elev vil foresatte få så snart skolene har fått lagt sin plan. Elever som skal møte på mandag blir kontaktet av skolen i dag, fredag. De øvrige får sin plan for de neste to ukene mandag 11.mai. Vi ber om forståelse for at det krever en del planlegging før vi har alt på plass for alle.

Vi gleder oss til å ta i mot elevene våre!  


Med hilsen
Hege Røttereng
Assisterende kommunedirektør
 
Skaun kommune,  Rådhuset,  7353 Børsa
Tlf.: 72867200 Dir.: 91838157