Faktura på barnehage som hadde forfall 200520 gjaldt opphold 0103-120320 og 2204-300420.

Faktura på SFO som hadde forfall 200520 gjaldt opphold 0103-120320 og 2704-300420.

 

Faktura på barnehage og SFO med forfall 200620 gjelder opphold for mai 2020. Øverst til høyre i fakturaen står det termin 5/2020.

 

For de som har mottatt faktura på blankett står det i tillegg en tekst om at den gjelder 0103-120320 og 2204-300420/2704-300420. Denne informasjonen er feil.