Oppdatert informasjon

Slik foregår vaksineringen

Nå vaksinerer vi hver onsdag på Skaun rådhus i Børsa. Bestill time til vaksinering på helsenorge.no/timeavtaler.

Du skal ikke møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssykdom 
  • er i karantene eller venter svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med annen vaksine i løpet av siste 7 dager 

Dersom du er nærkontakt til en som venter på svar på koronatest, ønsker vi at du ikke kommer inn i vaksinasjonslokalet. Vi kan vaksinere deg mens du sitter i bilen. Ta kontakt med oss på forhånd. 

Drop-in vaksinering

Vi tilbyr drop-in vaksinering for alle over 18 år som ønsker første, andre eller tredje dose. Vi må ta hensyn til nødvendig intervall mellom dosene for å få en beskyttet befolkning, og kan ikke gi andre dose til noen som har mottatt første dose for mindre enn 28 dager siden.

Kommunen vaksinerer i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge

Tredje dose til alle over 65 år

Det er besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Det er foreløpig ikke anbefalt oppfriskning for resten av befolkningen

Plan for vaksinasjon i Skaun

Skaun kommune avslutter massevaksinasjon i løpet av få uker. Vi oppfordrer alle til å sørge for at de blir fullvaksinert innen nedskaleringen av vaksinasjonsprogrammet begynner.

Vaksinasjonsprogrammet i Skaun vil har avsluttet massevaksineringen og gått over til vaksinering i mindre skala. Nedtrappingen medfører at vaksinering som regel ikke lenger foregår i Rossvoll flerbrukshall, men i tredje etasje på Skaun rådhus. Dette har sitt unntak den 27. oktober, da flerbrukshallen for anledningen vil benyttes for å avslutte vaksinering av unge på 16 og 17 år.

Plan for vaksinasjon framover:

  • Onsdag 27.20.21 kl 14.00 – 16.00 og 16.30 – 19.00 (Koronavaksinering og influensavaksinering)
  • Onsdag 10.11.21 kl 14.00 – 16.00 og 16.30 – 19.00
  • Onsdag 24.11.21 kl 14.00 – 16.00 og 16.30 – 19.00
  • Onsdag 15.12.21 kl 14.00 – 16.00 og 16.30 – 19.00
  • Onsdag 12.01.21 kl 14.00 – 16.00 og 16.30 – 19.00

Planen er utarbeidet i henhold til nåværende anbefalinger, og kan endres dersom statlige føringer tilsier dette. Videre planer for vaksinasjon i november vil legges i løpet av oktober.

Vaksinering av barn og unge 12-15 år

Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 i Skaun har begynt vaksinering av barn ned til 12 år, og gjennomfører vaksinasjon av disse i samråd med skolene. Alle elever vil motta en innkalling til vaksinasjon gjennom foresattes konto i helsenorge.no. Innkallingen må bekreftes, så det er viktig at foresatte har satt opp sin bruker på helsenorge, slik at de kan motta varsler fra helseaktører.

Alle som har fylt 12 år kan få koronavaksine, det vil si at de som ikke har fylt 12 enda men gjør det i løpet av året, vil motta tilbud ut over høsten.

Koronavaksine til barn forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret til barnet. Ved delt foreldreansvar kreves det samtykke fra begge foreldre. Når barnet kommer til vaksinering må de derfor ha med seg ferdig utfylt samtykkeskjema fra foreldre/foresatte med foreldreomsorg, og ferdig utfylt egenerklæringsskjema.

Husk samtykke til vaksinering!

Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.Samtykkeskjema må da være utfylt og tas med til vaksinehallen. Vi kan ikke gi vaksine til noen under 16 år uten utfylt samtykkeskjema.

Barn under 18 kan ikke motta drop-in vaksine

Skaun kommune gjennomfører vaksinasjon på onsdagene i tiden framover. Det er sendt ut innkalling, men vi tilbyr også drop-in vaksinering for alle over 18 år som ønsker første, andre eller tredje dose.

Vi må likevel ta hensyn til nødvendig intervall mellom dosene for å få en beskyttet befolkning, og kan ikke gi andre dose til noen som har mottatt første dose for mindre enn 28 dager siden.

Vi vil anmode alle om å gjøre vaksinering til en prioritet, bekrefte timen du har fått innkalling til, og møte opp til timen.

Barn under 18 kan ikke motta drop-in vaksine

16-17 åringene anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 - 12 uker. Årsaken til at det anbefales et langt intervall er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre vaksinerespons, og i tillegg vil det gi tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksinedose.

Barn under 18 skal ikke i innreisekarantene etter utenlandsopphold

Mange henvender seg til kommunen for å etterspørre vaksine til seg og barna sine slik at de kan reise på utenlandsferie i høstferien uten å risikere langvarig karanteneopphold ved tilbakereise. Vi viser forståelse for dette, men må presisere at innreisekarantene og plikter er et statlig anliggende.

Vi henviser til regjeringens regelverk og covid-19-forskriften, som presiserer:

  • Barn under 18 år skal ikke i innreisekarantene, men de bør teste seg med PCR-test tre døgn etter ankomst.
  • Personer over 18 år som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt (...) skal i innreisekarantene i 10 døgn.

Innreisekarantene er i utgangspunktet 10 døgn etter ankomst til Norge, men det er nå mulig å teste seg ut av karantene hvis de har en negativ PCR-test tatt tidligst tre dager etter ankomst.

Karantenereglene gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært koronasmittet

For personer som kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med et EU-koronasertifikat eller annet sertifikat som fremgår av covid-19-forskriftens vedlegg D, så gjelder ikke karantenereglene. Det er heller ikke krav om test  ved ankomst på grensen.

Selvbooking av andre dose

Skaun kommune forventer sterk økning i antall vaksineleveranser den kommende tiden, og det åpnes nå for at innbyggere selv kan booke time for sin andre vaksinedose, som altså vil erstatte timen de tidligere har fått satt opp. Dette gjøres med digital selvbooking på helsenorges timeavtaler, og den nye timen vil automatisk erstatte timen du tidligere har fått satt opp.

Klikk her for å bestille time til koronavaksine dose 2.

De to dosene av alle koronavaksiner må gis med et visst intervall, og det er derfor ikke mulig å booke en tidligere time til andredose for de som har mottatt første dose for mindre enn fire uker siden.

Det vil fortløpende legges ut nye ledige timer for vaksinering.

Det er svært viktig at alle som kan det booker en ny time til andre dose

Regjeringen ønsker at alle over 18 år skal være fullvaksinert innen utgangen av uke 36. For at dette skal la seg gjøre er det svært viktig at alle som allerede har fått time til dose to, booker en ny time så snart som mulig.

Slik flytter du timen din!

For å flytte din time, logger du deg inn på Helsenorge.no. Her velger du "Timeavtaler" og "Bestill time". Velg vaksinasjon og finn en ledig time som passer for deg.

Når ny time er valgt, blir den gamle timen automatisk avbestilt. 

Ved stor pågang kan det i noen tilfeller oppstå feilmeldinger. Da anbefaler vi at du prøver igjen!

Vi ber om at så mange som mulig booker via selvbookingssystemet istedenfor å ringe til oss. Har du problemer, så kan du selvfølgelig ta kontakt.

Dersom det er for kort tid siden første dose, vil du ikke få opp noen ledige timer

Dersom det er mindre enn 22 dager siden du mottok første vaksinedose, er det ikke mulig å booke ny time til andre dose enda. På helsenorge.no vil det derfor vise at ingen timer er ledige. Vi ber derfor om at du venter og booker din andre dose så snart du har mulighet til det. Vi legger ut nye, ledige timer fortløpende.