Intervallet mellom dose 1 og dose 2 er standardisert til 12 uker, men vi flytter fortløpende dose 2 til et tidligere tidspunkt når vi har nok vaksiner til å gjøre dette. Noen har derfor fått sin time til dose 2 avlyst, men beklageligvis ikke fått ny time. De som har fått avlyst sin time til dose 2 vil få innkalling til ny time. Innkallingen vil komme senest i uke 34. De som har fått avlyst sin time for vaksinering av dose 2 vil altså få tilbud om time på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig tildelt.

Har du fått flyttet på din time til dose 2, må huske at de må bekrefte timen din - enten via link på sms, eller via Helsenorge. Dersom du ikke bekrefter, kan du risikere å ikke få vaksine ved oppmøte til vaksinering.

Skaun tilbyr per i dag ikke vaksinering via drop-in.