Visma Flyt Barnehages foresattportal er nå på plass, og fra september 2019 søker du om barnehageplass via denne portalen. Her søker du også om endring av plasstype eller overføring til annen barnehage. Søknadsportalen gjelder søknader til både kommunale og private barnehager. Du må logge deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

Mer informasjon om barnehageplass i Skaun og lenke til søknadsportalen finner du her