Færre må gå i karantene

Fra den 27. september innfører Regjeringen nedjustert TISK i kommunene. TISK er en forkortelse for testing, isolering, smittesporing og karantene, og betegner de målrettede tiltakene som settes i gang for å hindre smittespredningnår noen får påvist smitte. Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

Nedjustert TISK i en overgangsperiode på fire uker

Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker når det etter hvert blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap". 

– Stadig flere er fullvaksinert og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel være behov for noe testing, isolering, smittesporing og karantene en stund til. Vi innfører derfor nedjustert TISK i kommunene fra 27. september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Hovedregelen er at de som er definert som nærkontakter er pålagt smittekarantene i 10 dager, eller fram til negativ PCR tatt tidligst 7 døgn etter siste nærkontakt foreligger, men allerede nå er det flere unntak fra denne regelen.

En normal hverdag med økt beredskap

I det regjeringen kaller "En normal hverdag med økt beredskap" vil befolkningen i svært liten grad påvirkes av pandemien i hverdagen. Regjeringen vil komme tilbake til når dette skjer.

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de aller fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme blir restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene forsvinner. Vi må likevel fortsatt huske å holde hendene rene og holde oss hjemme når vi er syke, sier Høie i en pressemelding.

Det vil fortsatt stilles krav om at man skal isolere seg hvis man har covid-19 i "En normal hverdag med økt beredskap". Trafikklysmodellen vil være utgangspunktet når det gjelder smittevern i skoler og barnehager, i hvert fall i en overgangsperiode.

Det vil fortsatt være smittevernråd og anbefalinger, men disse vil ligne på de generelle anbefalingene som gjelder for andre luftveisinfeksjoner. Regjeringen vil sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbe videre med å konkretisere og tydeliggjøre de rådene som vil gjelde.