Regjeringen kom i går med nye nasjonale tiltak for å få ned smitten. Både nasjonale anbefalinger og regler gjelder i to uker fra mandag 4. januar, og innføres for å stanse en eventuell ny smittebølge etter julas samlinger og sammenkomster.

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet, såvel som å forberede arbeidet med vaksinering når det blir aktuelt.

Rødt nivå på ungdomsskolen, gult nivå for barnehager og barneskoler

Skaun ungdomsskole er nå på rødt nivå, men har planleggingsdag i dag 4. januar.

Barnehager og barneskoler planlegges drevet etter gult nivå.

Skoleskyss byr fortsatt på utfordringer hva angår smittefare, så alle anmodes om å unngå å blande kohorter på buss i skoletiden, og heller sitte med elever fra samme kohort til og fra skolen. Dette burde la seg gjøre ettersom ungdomsskolen sannsynligvis kun vil ha et trinn til stede på skolen per dag, og det vil bli bedre plass på bussene.

Nasjonale anbefalinger

En sosial nyttårspause for alle

Alle anbefales å vente med å gjenoppta sosialt liv til etter 14 dager, og altså da unngå å ha gjester i hjemmet og unngå private besøk.

 • Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
 • Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter.

Hjemmekontor og begrenset reising

Kommunene i Trondheimsregionen anbefalte lørdag 2. januar begrensning i reiser mellom kommunene, i tillegg til hjemmekontor for de som har mulighet, og påbud om munnbind på flere steder. Regjeringens anbefalinger gjelder nå:

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har muligheten til dette.
 • Alle unødvendige reiser i inn- og utland frarådes
 • Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar.
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå.
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes.
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar.

 

Vi ber innstendig om at kontakt med kommunen gjøres over telefon eller e-post.

Sentralbord: 72 86 72 00

postmottak@skaun.kommune.no

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.