Meld inn følgende:
  • skader på jordbruksareal i antall dekar og antall bruk,
  • evt. andre jordbruksrelaterte skader
  • skader på private veier, både gårdsveier og skogsveier i antall meter
  • skader på skog som følge av vindfelling, med anslag på areal og kubikkmasse
  • evt. andre skogrelaterte skader

Meld inn anslått skadeomfang til landbruksrådgiver Adrian Fandin på e-post Adrian.O.Fandin@skaun.kommune.no

Samlet anslag for kommunen blir rapportert til Statsforvalteren i Trøndelag