Skaun kommune inviterer ungdom, representanter fra ulike råd, lag og foreninger, kommunestyrerepresentanter, kommunens ansatte og ledere, til Innovasjonscamp 2022 med tema oppvekst!

Hele campen blir lagt opp etter Ungt Entreprenørskaps metodikk for innovasjonscamp. Ungdommer vil være vertskap for dagen, og campen vil også ses i sammenheng med kommunens revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Les mer om kommuneplanarbeidet her.

Agenda for dagen vil bli sendt ut til de påmeldte.

 

Du kommer til påmeldingsskjema ved å trykke på bildet under, eller følg denne

Bli med på en stor dag for framtidens Skaun - velkommen!

Innovasjonscamp 2022 invitasjon.png