Skaun, Melhus og Midtre Gauldal kommuner samarbeider for å utvikle framtidens helse- og omsorgstjenester. I informasjonssaken vil man få innblikk i prosjektets fokusområder som er heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, lønns- og arbeidsvilkårspolitikk samt kommunikasjon og omdømmebygging.

Vi håper at ansatte i helse- og omsorgssektor direkte og indirekte tar del i prosjektet, som representerer et mulighetsrom for å utvikle egen arbeidsplass gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og i et trepartssamarbeid.

Ta en titt på saken her: interkommunalt rekrutteringsposjekt helse.

logo.gif