Lag og organisasjoner kan søke fylkeskommunen om tilskudd både til holdningsskapende arbeid, kampanjer, etc. og til mindre fysiske trafikksikkerhetstiltak.» i nyhetssaken.

Se Trøndelag fylkeskommunes nettside for mer informasjon og søknadsskjema her (ekstern lenke)

Søknadsfrist er 20. november 2020.