Trøndelag fylkeskommune og Mære landbruksskole inviterer til gratis webinar om skjøtsel av kantsoner!

Atle Horn fra Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag vil ta for seg

  • Hva er kantsoner og hvorfor er de viktige?
  • Hvilke typer skjøtsel kan man drive i en kantsone?
  • Fordeler eller bare ulemper for jordbruker?
  • Åkerkanter?

 

Webinaret er gratis, men fordrer påmelding. Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 19. april. 

Her kan du melde deg på!