Skaun kommune er i gang med å utarbeide ny kommuneplan. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet til kommunen og legger føringer for den langsiktige samfunnsutviklingen. Vi ønsker innspill fra næringslivet og andre som ivrer for næringsarbeid og samfunnsutvikling til utformingen av næringspolitikken i kommunen.