Vi håper flest mulig fra kommunes kulturlag og andre interesserte ønsker å stille på stiftelsesmøtet.

Agenda

  1. Velkommen, ved enhetsleder for Kultur, fritid og frivillighet Knut André Bjerke.
  2. Orientering om arbeidet fram mot stiftelsesmøtet, ved interimsstyret.
  3. Saker til stiftelsesmøtet, herunder godkjennelse av vedtekter og valg av styre.

Interimsstyret for Skaun kulturråd med Ingveig Hegland, Torgeir Sørhaug og Sissel Roer Hagen vil lede den formelle delen av møtet.

Se vedlegg for vedtekter.

Valgkomiteens innstilling

Interimsstyret for Skaun kulturråd har også fungert som valgkomité og skriver i sitt notat at de fremmer forslag på følgende: 

Desse stiller til val i styret til Skaun Kulturråd:

Leiar: Eimund Fossum

Styret: Eirik Hoff, Rita Elvira Husby, Arnstein Saltnes og Mildfrid Wiggen

Vara: Kristin Witry og Ingveig Bustad Hegland

Enkel servering.

Regler og rutiner for godt smittevern vil bli fulgt.
 

Vedlegg:

Forslag til vedtekter - Skaun kulturråd

Invitasjon til lag og organisasjoner høsten 2020