Hjemmekontor

Veiledningen viser stegene som er nødvendig for å ta i bruk kommunens hjemmekontorløsning. Du må være registrert som bruker og benytte en maskin klargjort til bruk på kommunens domene. 

Tidligere hjemmekontorløsninger vil fremdeles være tilgjengelig, men vi anbefaler å ta i bruk ny løsning så snart som mulig da denne er mer robust om man sitter på et området med dårlig linje eller har svak dekning. En annen fordel er at man slipper å starte «Citrix Apper» og arbeidsflaten blir tilsvarende det og jobbe på kontoret. For brukere som jobber kun i sikkersone gjelder samme pålogging som tidligere.

Husk å slå av Proxy.

Hjemmekontor for Skaun kommune - veiledning