Jåren-Råbygda er ein 2-avdelings barnehage som  held til i samme hus som skule og SFO. Vi ligg flott til  med skogen og eit enormt turterreng som nærmaste nabo, ikkje langt frå Lisbetseter.