Jakt-, fiske- og viltforvaltning

Viltforvaltningen i Skaun kommune er underlagt teknisk kontor. Kontaktperson: Sigrid Skauge Tiller. Epost: Sigrid.S.Tiller@skaun.kommune.no. Telefon: 72 86 72 53

Fallvilt og trafikkdrept vilt

Tidvis blir vilt skadet eller drept i trafikken eller på andre måter. Kommunen har beredskap for å kunne rykke ut og ta hånd om slike situasjoner. Ved viltulykker og i hastesaker skal teknisk vakt kontaktes på tlf 992 47 447 eller politiet på tlf 02800.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });