Alle nye jegere som vil jakte eller drive fangst, må først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og består av en teoretisk og en praktisk del. Eksamen avlegges elektronisk og består av 50 spørsmål, hvor minst 40 spørsmål må besvares riktig. Det er kommunen som har ansvaret for gjennomføring av eksamen.

Formål og omfang

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Jegerprøven kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra det kalenderåret man fyller 14 år til fylte 16 år (man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven). Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra det kalenderåret man fyller 16 år til fylte 18 år (da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for).

Ansvar

Hver kommune skal ha en kommuneansvarlig for jegerprøven som skal være ansatt i kommuneadministrasjonen. Kommuneansvarlig er ansvarlig for at jegerprøven gjennomføres i henhold til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven. Kommunen har ansvaret for å gjennomføre elektronisk eksamen. Den praktiske gjennomføringen av den praktiske obligatoriske opplæringen er lagt til Skaun jeger- og fiskeforening, som arrangerer kurs hvert år.

Pris og påmelding

Kursavgiften fastsettes av kursarrangør Skaun jeger- og fiskeforening se http://www.skaunjff.no/ For å kunne avlegge eksamen må det betales et eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betales på fastsatt giro som du får hos kommunen. Gebyret sendes til:

Miljødirektoratet
Jegerprøvegebyr
Postboks 5672 Sluppen
7485 Trondheim

Kontonr. 7694.05.02728

Påmelding gjøres via Skaun jeger- og fiskeforening sin aktivitetskalender (klikk på arrangementet og "Meld på" - knappen): https://www.njff.no/fylkeslag/sor-trondelag/lokallag/skaun

Spørsmål kan rettes til studieleder Jørleiv Nyborg på joerlnyb@online.no  eller telefon 906 53 414.

Generelle spørsmål til ordningen kan rettes til Miljødirektoratet, www.miljødirektoratet.no.