Denne uka er det konserter for alle barnehagene i Skaun med Marja Mortensson og to av hennes medmusikere. De er på vegen med en sørsamisk joike- og musikk-turné, en turné som er laget til Skaun kommune og barnehagene våre.

Dette er en omtale av konserten – slik Marja har beskrevet dem for barnehagene i forkant av turneen: 
«Denne konserten vil ta for seg ulike typer av joik. Svahken vuelie – som er joiken til fjellet Svahken (Svuku) på hjemstedet Marja er oppvokst i Engerdal i Hedmark. Joiken til Svaale/Sválla – fjellreven – som har ulike bevegelser når den vandrer i terrenget. Piere Åvlan vuelie – personjoiken til Piere Åvla – det er den fineste gaven et menneske kan få, å ha sin egen vuelie (joik). Og det sørsamiske språker flettes inn i flere av joikemelodiene som blir fremført». 

Denne turneen har vært planlagt en stund, og barna i barnehagene trives med at det er «ordentlig» konsert igjen, og at armene får bølge fram og tilbake sammen med joiken og med «vinden i fjellet».

Marja Mortensson er jo ellers aktuelle i disse dager. Tidligere i vinter fikk hun Trøndelag fylkes kulturpris for 2020, hun er en av seks unge musikerne i De neste på NRK, og hun fikk i 2019 en spellemannspris.

Denne turneen er enda et tegn på at det i Skaun kommune er mye kunst og kultur for barn og unge. Joike-turneen følger jo også opp flere av målene i den nye stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur som ble presentert siste fredag, og som har fått navnet Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Om målet med denne meldinga og de føringene som gis i meldinga, skriver departementet:

Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar. Hovudbodskapen i meldinga er at alle barn og unge skal få medverke i kunst- og kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å vere med på kunst- og kulturtilboda dei er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laga for barn og unge er av høg kvalitet. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er sentrale verkemiddel for å nå disse måla og viktige tema i meldinga.

En turne og en plan for styrking av det samiske sin plass i barnehagene i Skaun kommune følger samtidig opp nasjonale og regionale mål om formidling av samisk og sør-samisk kultur for barn på en flott måte.

Trioen som er på turne består av Marja Mortensson, Daniel Herksdal og Stian Lundberg.

Turneen gjennomføres innenfor trygge og kloke smittevernsregler