Kommunens julehefte, Ei inkluderende jul i Skaun, vil ikke distribueres til husstandene i kommunen som har reservert seg mot reklame, omkring halvparten av kommunens registrerte husstander. Dette kommer av at postens kapasitet i desember er begrenset nå i desember, på grunn av økt trykk i forbindelse med forsendelser av julekort og gaver. 

 

Juleheftet har imidlertid blitt distribuert til alle husstander som ikke har reservert seg, samt til en del øvrige instanser i kommunen, og kan derfor hentes på skoler, butikker, på rådhuset og folkebiblioteket. En digital versjon vil også ligge tilgjengelig på kommunens nettsider snarlig.

 

Vi oppfordrer imidlertid alle til å bidra til ei inkluderende jul for alle i Skaun, ved å strekke ut en ekstra hånd, en ekstra invitasjon, og se de som kanskje forventes å sitte alene i jula.