Det er vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Tiltakene gjelder til 14. april:

Du må unngå reiser som ikke er strengt nødvendig og unngå offentlig transport hvis du kan.

 

Dette må du tenke gjennom:

  • Mange foreldre og besteforeldre er over 65 år. Da er de i risikogruppa for å bli alvorlig syk hvis de blir smittet av koronaviruset. De bør ikke få besøk av barn og barnebarn fra andre steder i landet, eller fra utlandet nå.
  • Yngre personer og barn med kroniske sykdommer er også i risikogruppen for å bli alvorlig syk av korona. Disse må skjermes fra smitte.
  • Bor du på et sted med utbredt smitte? Da bør du ikke reise andre steder nå. Du risikerer å spre smitte når du reiser.
  • Kommer du fra utlandet må du være 14 dager i karantene. Du skal heller ikke bo under samme tak som personer i risikogruppen.
  • Har du luftveissymptomer skal du bli hjemme.
  • Er du i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, men holde deg hjemme.
  • Anbefalingene om å holde avstand er skjerpet. Det vil si at det ikke skal være mer enn fem personer i samme gruppe. Vi skal også holde to meter avstand når vi er sammen med andre.
  • Selv om du har god helse og ikke merker symptomer, kan du utsette andre sårbare personer for smitte. Det kan skje under reisen, og dit du kommer.

Vår anbefaling er at du blir hjemme i påsken.

Har du familie og venner som vil besøke deg? Akkurat nå er det helt greit å si nei til besøk.

God hjemmepåske!