Vi trenger flere varme hender og føtter slik at vi skal kunne stå rustet til en epidemi når den – eventuelt - slår ut for fullt i vårt lokalsamfunn. Vi er ennå i startgropa av dette arbeidet, så vi har ikke alle detaljene klare rundt hvordan alt dette skal foregå – det viktigste her er at alt blir koordinert av og med kommunen sin kriseledelse. Kultur, fritid og frivillighet (herunder frivilligsentralen) har fått oppgaven med å være bindeleddet mellom frivilligheten og kommunen, og skal sikre at de frivillige blir godt i varetatt samtidig som de får anledning til å bidra.
 
Hovedprioriteringen nå er å etablere en ressursbank av frivillige som kan trå til med forskjellige oppgaver, både av praktisk og sosial karakter.
 
 
Frivilligsentralen har fått i oppdrag å ta imot påmelding av frivillige og sørge for at de får nødvendig informasjon og at det blir skrevet under på taushetsplikt.
Videre så skal alle oppgaver formidles via kommunens kriseledelse. Det er viktig å understreke at frivillige ikke skal utsettes for unødig smitterisiko!
 
Hvis dere tenker på noe som vi burde ha tenkt på, eller hva som helst av spørsmål, ta kontakt! Dette står vi sammen om!
 

Kontaktinformasjon Skaun frivilligsentral

Telefon: 941 43 066 Epost: fvs@skaun.kommune.no