Kommunen har det aller meste av kartverket liggende i databaser. Dette gir oss muligheten til å velge hvilke karttyper som skal presenteres og kartet kan skrives ut i ønsket målestokk (1:1000, 1:5000 osv).

Dermed får kunden et kart som er tilpasset sitt aktuelle formål.  Vi har fargeskrivere og plottere som kan skrive kart helt fra vanlig A4 og helt opp til A0. Kartene kan også leveres digitalt. Kartene i kommunen er etablert i SOSI-format, som er standard utvekslingsformat for kartdata.

Vi har mulighet til å eksportere til CAD-format om det skulle være ønskelig.

Vi foretar kontinuerlig ajourhold av kartgrunnlaget i kommunen. I kommunens eget kartinnsyn oppdateres endringer etter 24 timer, i sentrale og andre kartinnsynsløsninger kan endringer i kartgrunnlaget ha en forsinkelse på 1-6 måneder. Gi gjerne beskjed til oss om du finner feil og mangler i kartgrunnlaget. Vi gjør oppmerksom på at eiendomsgrensene i kartet ikke er rettsgyldige.