Skaun kirke

Skaun kirke er en middelaldersk steinkirke fra omkring 1180

Børsa kirke

Børsa kirke er fra 1857, og kalles Børsas svane.

Kirkene i Skaun

Skaun kommune har tre menigheter i Den norske kirke, med hver sin kirke og kirkegård: Børsa, Buvik og Skaun. Disse tre menighetene har hvert sitt menighetsråd.