Klage på avregningen

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen. Klage på avregningen vedrørende skattytere som er skattepliktig til Skaun, behandles av skatteavdelingen v/Skaun kommunekasse.

Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og eventuelle lønns- og trekkoppgaver.Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastet med morarenter fra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt ( ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall ).

Ved spørsmål kontakt kommunekassen. Skatteavdelinga behandler ikke klager på selve ligningen, disse må rettes til:

Orkdal ligningskontor
Rådhuset
7300 Orkanger

Tlf. 800 80 000

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });