Klubb1 er ungdomsklubben i Skaun, og er et møtested for ungdom fra 8. klasse til 19 år. Her legges det til rette for aktiviteter, men hvor det også skal være store muligheter for bare ”å være”. 

Klubb1 er et rusfritt tilbud.
Vi tilbyr trygge omgivelser og utviklende miljø. Klubben er også en aktivtetsskapende arena der ungdom sjøl styrer og bestemmer over aktiviteter og tilbud.