Nyheter/Innbygger/Kommunal vigsel

Kommunal vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler.

Før dere kan gifte dere

Det er Skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på Skatteetaten.no. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder. Det vil si at vigsel må finne sted i løpet av disse fire månedene. Behandlingstiden hos Skatteetaten er 2-3 uker, så vær ute i god tid før bryllupet.

Original prøveattest, kopi av gyldig legitimasjon og søknadsskjema som du finner her må leveres eller sendes til Skaun kommune senest to uker før vielse.

Attesten sendes til:
Skaun kommune
Postboks 74,
7358 Børsa

Vær klar over at hvis dere skal endre navn som resultat av vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Hvem kan kommunen vie?

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Skaun kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Skaun rådhus i normal arbeidstid. Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved et annet sted enn Skaun rådhus, tar kommunen et gebyr på kr 1000. 

Hvordan bestille tid for vigsel?

Ønsker du å bestille borgelig vigsel eller vil ha nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved at du møter opp, sender forespørsel til postmottak@skaun.kommune.no eller ved at du tar kontakt på telefonnummer 72 86 72 00. 

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i Kommunestyresalen.

Vielsesdagen

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige. Ønsker dere at kommunen skal stille med vitner, må dere gi beskjed om det når dere søker om vigsel.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på enten norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller liknende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om dette på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering.

Etter vigselen

Etter seremonien får dere med dere en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Søknad finnes på Skatteetatens sider.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Hvem har vigselsmyndighet i Skaun kommune?

Ordfører Jon P. Husby, varaordfører Asbjørn Leraand, rådmann Jan-Yngvar Kiel og politisk sekretariat Gunnhild Landrø, Ida Gaustad og Randi Schrøder.

Regelverk

Ekteskapsloven

Forskrift om kommunale vigsler

Tips en venn Skriv ut

Skjema