Fakturering vannmåler

På 1.termin hvert år foretas et oppgjør på vannmåleren for foregående år (etter avlesning/stipulert). Faktura inneholder derfor innbetalt (a konto/forskudd) og forbruk for foregående år (etter måler/stipulert).

I tillegg inneholder faktura 1. termin inneværende år for 3 måneder: januar, februar og mars.
Abonnement vann
Abonnement avløp
A konto vann (forskudd for inneværende år basert på forbruket i fjor)
A konto avløp (forskudd for inneværende år basert på forbruket i fjor)

Det vil si at har du et forbruk som er høyere enn hva du har betalt inn i a konto foregående år, må du betale inn ekstra i forhold til forbruket.

Motsatt hvis du har betalt inn mer i a konto i fjor enn hva du reelt har brukt, da vil du få igjen på oppgjøret.

I tillegg må du betale for 1.termin inneværende år.

Termin 2, 3 og 4 vil kun ha abonnement vann og avløp i tillegg til a konto vann og avløp.