Kommunens boligtilbud

Her finner du informasjonsbrosjyrer om kommunens boliger.

Kommunale boliger

Behovet for de forskjellige typene boliger varierer noe, og vi har derfor en fleksibel bruk på noen av leilighetene/boligene våre for å tilpasse behovet best mulig. Tildelingen blir foretatt av et administrativ utvalg, etter en behovsvurdering

Innskuddsleiligheter/andelsleiligheter

Skaun kommune har 16 andelsleiligheter i Tangentunet omsorgsboliger i Buvika. Tangentunet omsorgsboliger er organisert som et borettslag, Tangen borettslag. Kjøper av leilighet skal godkjennes av Skaun kommune.