Kommunestyret har opprettet et nytt næringsfond, Skaun kommune – kommunalt næringsfond 2021, som skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak hittil i 2021.

Dette gjelder spesielt støtte til:

  • Lokale virksomheter som har store kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og servicenæringene
  • Lokale virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger

Det er en forutsetning at virksomheten ikke har fått støtte gjennom andre kompensasjonsordninger. Virksomheter som tidligere har fått støtte fra de kommunale næringsfondene kan søke, men vil bli prioritert etter nye søknader. Maksimalt tilskudd per søknad er 100 000 kroner.

Søknad sendes via portalen Regionforvaltning.no, ved bruk av eget søknadsskjema som er opprettet for ordningen.

Det er ingen spesiell søknadsfrist, men midler som ikke er tildelt etter 1.9.2021 vil bli tilbakebetalt til staten.

Kommunen kan, i enkelte tilfeller, etterspørre dokumentasjon på kostnader og tap.

 

Det er fremdeles mulig å søke på næringsfondet som ble opprettet i 2020; Skaun kommune – kommunalt næringsfond (Covid 19). Hovedformålet med dette fondet var å støtte utviklingstiltak og økt aktivitet for å motvirke negative konsekvenser av koronavirusutbruddet. Søknader til dette fondet sendes også via portalen Regionforvaltning.no.