Gunnhild er i dag enhetsleder for Servicekontoret i kommunen og har ansvar for fagområder som arkiv, innbyggerservice, kommunikasjon og politisk sekretariat. Det er ni år siden hun begynte i Skaun kommune etter 20 år i privat sektor i stillinger som omhandlet organisering, økonomistyring og relasjonsbygging. Landrø avsluttet nylig Master of Public Administration på NTNU og skrev masteroppgave om ledelse av endringsprosesser i egen organisasjon. - Gunnhild Landrø var den beste kandidaten gjennom tilsettingsprosessen, sier kommunedirektør Petter Lindseth.

Tidligere i år har kommunedirektøren fått på plass tre kommunalsjefer på Oppvekst, Helse og mestring, samt på Samfunn og kultur. - Vi har også i denne tilsettingsprosessen hatt bistand fra rekrutteringsbyrået Avantas AS, sier Lindseth. Han sier videre at det var svært mange dyktige kandidater på søkerlista og at det var sterk konkurranse om å bli den som skulle komplettere kommunidirektørens strategiske ledergruppe.

-Jeg er svært glad for å få stillingen som kommunalsjef Organisasjon. Jeg har et sterkt engasjement for kommunal sektor i en aktiv og attraktiv kommune, og gleder meg til å være med på å utvikle organisasjonen Skaun i årene framover. For meg er en lederjobb i offentlig sektor et meningsfylt samfunnsoppdrag, sier Gunnhild.