Malmsjøen vannverk

Malmsjøen vannverk ble klausulert i 1972, og leverer vann til store deler av de tettbebygde områdene i kommunen; ca 5000 innbyggere. Malmsjøen er hovedvannkilden i kommunen.

Vannbehandlingsanlegget til vannverket består av sil, UV og kloranlegg. I tilfelle strømbrudd har vi nødstrømsaggregat. Høyden over havet er på ca 168. Hardhet på drikkevann fra Malmsjøen vannverk er 2,5 dH.

Solstadåsen høydebasseng

Solstadåsen høydebasseng ble ferdigstilt i 2008, og det er to basseng på 750 m, totalt 1500m3.  'Vannet pumpes fra Malmsjøen og opp til Solstadåsen, og deretter fordeles vannet ut til øvrige basseng og forbrukere via pumpestasjoner.Vannspeilet ligger på 214 moh.

 

Brekka pumpestasjon.jpg
Brekka pumpestasjon

  Malmsjøen pumpehus.jpg
Malmsjøen pumpehus

Malmsjøen.jpg
Malmsjøem

 

Solstadåsen høydebasseng.jpg
Solstadåsen høydebasseng

Rossvatnet vannverk

Skaun kommune tok i mars 2017 over det tidligere private vannverket Rossvatnet.