På møte i kommunestyret den 15. april presenterte kommunedirektør Petter Lindseth sin orientering til kommunestyret.

 

Tema

•Covid- 19 - status
•Status etter barnehageopptak
•Status prosess nytt oppvekstsenter på Venn
•Ny bilavtale – kommunale tjenestebiler, elbilandel og ladepunkt for kommunale biler
•Interkommunalt samarbeid IT – evaluering og veien videre
•Administrativt organisasjonskart - status
•Diverse: 
-SLT-koordinator tilsatt, starter 1. juni
-Lokaler for hjemmetjenesten - mulighetsstudie
 

Presentasjonen er tilgjengelig i sin helhet her:

Kommunestyret 150421 - kommunedirektøren orienterer