På grunn av økende smitte av koronavirus i store deler av landet, anbefaler kommuneoverlegen nå at alle bruker munnbind når man reiser kollektivt og med taxi. Det anbefales også å bruke munnbind dersom man ikke kan opprettholde én meters avstand. 

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd og -anbefalninger.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider.

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.