Arealplan

 

Kommuneplanens arealdel 2014-2040:
Planen ble vedtatt 11.12.14 og områder uten innsigelse ble gitt rettsvirkning 10.09.15. Områder med innsigelse ble avgjort ved vedtak i Kommunal- og moderniseringdepartementet 09.02.16. En mindre endring ble vedtatt 26.04.18.

  1. Bestemmelser, kommuneplanens arealdel
  2. Delplan Børsa-Viggja
  3. Delplan Buvika
  4. Delplan Eggkleiva
  5. Delplan Venn
  6. Delplan Jåren-Råbygda
  7. Delplan Ånøya
  8. Delplan Lereggen
  9. Oversiktskart

Områdeplan og reguleringsplan

Områdeplan for Buvika

Plankart områdeplan for Buvika

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

I tilknytning til områdeplan Buvika er det laget en masterplan for skoleområdet. Dette er ikke en egen regulering, men en mulighetsstuide innenfor områdeplanen:

Buvika eksisterende (2014)

Buvika fase 1

Buvika fase 2

Buvika fase 3

Buvika fase 3 med videregående skole

Områdeplan for Børsa

Plankart Områdeplan for Børsa

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Masterplan for Børsa

Sentrumsplan for Børsa

Plankart

Bestemmelser og beskrivelse

For øvrige reguleringsplaner - se webplan

Finn reguleringsplan i kartet

Gå til kartløsningen for å finne kommune- og reguleringsplaner. Bruk gjerne veiledningen om du lurer på noe. Avansert kart (webinnsyn) fungerer dessverre dårlig på nettbrett og mobil.