Kommunestyret - Saksdokumenter 2012

Kommunestyre (KST) 2012
26.1 1.3. 29.3. 10.5.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Delegasjonsreglement
Etiske retningslinjer
Finansreglement
Presse- og mediereglement
Reglement for Admin
Reglement for faste utvalg
Reglement for Fsk
Reglement for Kst
Økonomireglementet
Vedlegg sak 03
Vedlegg sak 04
Vedlegg sak 05
Vedlegg sak 06
Vedlegg sak 08
Vedlegg sak 09
Vedlegg sak 10
Vedlegg sak 11
Vedlegg sak 12
Vedlegg sak 14
Vedlegg sak 15
Vedlegg sak 16
Vedlegg sak 19
Tillegg

Budsjettmerknader
Bygging av Børsa skole
Forskrift om salgs- og skjenketider
Grønt Punkt Norge
Kontrollutvalgets årsmelding
Plan for informasjon ved kriser
Plan for kommunal kriseledelse
Plan for selskapskontroll
Protokoll Kontrollutvalget 24.4.2012
Valgnemdas forslag

Årsmelding
Årsmelding del I
Årsmelding del II
Årsmelding del III

Planstrategi
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

Reguleringsplan Børsøra
Her er siste versjon dokumenter:
- Planbeskrivelse med bestemmelser
- S-regplan med snittlinjer rev001
- S-regplan rev001
- Kotekart

Uttalelse fra årsmøtet i ST historielag
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
    - 9.1, - 9.2, - 9.3, - 9.4, - 9.5, - 9.6, - 9.7,
    - 9.8, - 9.9, - 9.10, - 9.11, - 9.12, - 9.13,
    - 9.14, - 9.15, - 9.16, - 9.17
Vedlegg 10 og 11
Vedlegg 12

Regnskap
Årsregnskap
Revisjonsberetning
Kontrollutvalgets uttalelse

       
20.6. 30.8 27.9 18.10. 13.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
- Dokumenter til strategikonferansen

- Innspill fra Skaun kirkelige fellesråd
   

Sak 77/12

Kommunekompasset

- Kommunestyret 2012-12-13 med vedlegg
-
Saksdokument 3 i sak 91/12
- Prioritering av spillemidler - endret innstilling
- Hamos
Kemner
Nytt dokument sak 92/12
Nytt dokument sak 99/12
Revisjon Midt-Norge
Skaun il

 

Tips en venn Skriv ut