Våpenet presenteres digitalt og på trykksaker i blått og hvitt, da dette er alternativet som skal benyttes der det ikke er mulig å gjengi sølv.

Motivet er valgt med utgangspunkt i 4 bautasteiner som står ved Naustan i Børsa.

 2620

Bautasteinene har trolig sammenheng med et større gravfelt fra perioden år 500 - 1000.

I flg. folketru skal disse steinene ha vært brukt som båtfeste for Einar Tambarskjelve og hans menn. Einar Tambarskjelve var eier av kongsgården HUSABY i Skaun, - som også er kjent fra Sigrid Undsets romaner om Kristin Lavransdatter. Kristin var HUSFRUE på HUSABY.

Den heraldiske figuren palisadesnitt har fått sitt navn etter forsvarsverk bygd av tilspissede pæler. Slike palisader ble brukt til å beskytte byer og festningsanlegg, og de er kjent også her i landet.

 

Forskrifter for bruk av kommunevåpen i Skaun kommune finner du her.