Folkehelseinstituttet har siden begynnelsen av pandemien jobbet med å effektivisere kommunikasjonen og informasjonsdelingen ut mot grupper som kan være vanskelig å nå. I den forbindelse er det tilgjengeliggjort en rekke informasjonsmateriell i form av tekster, informasjonsark og videoer på ulike språk for at alle skal kunne være informert om hva som pågår. Skaun kommunes helsetjeneste, voksenopplæring og flyktningetjeneste jobber tett på utsatte grupper som ikke snakker norsk og gjør kontinuerlig og daglig arbeid med å tilgjengeliggjøre informasjon til disse, og informasjonsmateriell forøvrig er tilgjengelig til nedlasting eller strømming på FHIs nettsider. Man kan også finne disse på kommunens temasider med oppdatert informasjon om koronavirus, under avsnittet informasjon på flere språk.

Her finnes videoer med generell informasjon om koronavirus, inkludert symptomer, alvorlighetsgrad, sykdomsforløp,  smitteverntiltak og informasjon om karantene på 17 språk, inkludert norsk tegnspråk.

Inne på siden er et informasjonsark tilgjengelig på 24 språk. Denne redegjør for generell informasjon om koronavirus, smitteverntiltak som god hånd- og hostehygiene, forløp hvis man blir syk, og en kort tekst om å holde seg oppdatert. 

Folkehelseinstituttet oppdaterer med nasjonale nyheter om koronavirus på en daglig basis. Hovednettstedet er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Helsenorges nettsider inneholder oppdatert informasjon om koronavirus. Her er hovedsiden mulig å se på norsk, engelsk og samisk. I tillegg finnes det informasjon om reiser inn til Norge, karantene og testing på 19 språk.

Regjeringens nettsider med informasjon om koronavirus på engelsk. Inkluderer oppdaterte nyheter om nasjonale tiltak, råd og anbefalinger.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettside inneholder oppdatert og kvalitetssikret informasjon og digitale ressurser på ulike språk.

Informasjon om koronavaksinen i kort eller mer utfyllende utgave. Kan lastes ned på bokmål, nynorsk, engelsk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Skrivet er ment for personer i gruppene som prioriteres i vaksinekø, for at disse skal kunne ta et informert valg.