E-postadresse ansatte:     fornavn.mellomnavn.etternavn@skaun.kommune.no

Enhet/ Navn Tlf Mobil Tittel
Kommunedirektørens stab
Kiel, Jan-Yngvar 72 86 72 03 918 13 201 kommunedirektør
72 86 72 10
 
økonomisjef
Eide, Erik 72 86 72 76 926 30 984 rådgiver
Røttereng, Hege 72 86 72 68 918 38 157 rådgiver/ assisterende rådmann
Lefstad, Grete Anita 72 86 72 61 411 07 973 rådgiver
       
Frøseth, Kari   905 62 814 daglig leder Orkdalsregionen
Buan, Bjørn   905 62 814 samhandlingsleder Orkdalsregionen
 
Ordfører
Stokke, Gunn Iversen 72 86 72 02 415 01 606 ordfører
Hammer, Bjørn 72 86 72 18 911 49 980 varaordfører
 
Servicekontoret
72 86 72 94
951 18 060
enhetsleder
72 86 72 97
 
fagarbeider
72 86 72 96
 
sekretær
72 86 72 95
 
konsulent
Skranke 72 86 72 93   Skranke
Iversen, Elisabet E 72 86 72 92   konsulent
Leraand, Elise Strøm     Lærling, kontor- og admin.
Melland, Hallgeir 72 86 72 04   arkivansvarlig
Schrøder, Randi 72 86 72 96   konsulent
 
Økonomi- og personal
72 86 72 10
 
enhetsleder
72 86 72 11
 
controller
Hol, Helen 72 86 72 23 917 17 233 rådgiver personal
72 86 72 16
 
regnskapsleder
72 86 72 13
 
sekretær
72 86 72 22
 
sekretær
72 86 72 21
 
avd.leder lønn
72 86 72 14
 
sekretær
Snuruås, John Ola 72 86 72 67 984 36 115 rådgiver - digitalisering
Johansen, Håvard Stene 72 86 73 72   innkjøpsrådgiver
 
IKT
72 86 74 62
404 17 462
IKT-leder
72 86 74 63
932 01 025
IKT-konsulent
72 86 74 60 404 17 460 IKT-rådgiver
Saltrø, Christian   988 99 374 IKT-rådgiver
Jørgensen, Svein Arild 72 86 74 65 413 39 690 IKT-konsulent
 
Driftskontoret
72 86 72 35
934 89 605
enhetsleder
72 86 74 00
906 43 325
vaktmesterleder
72 86 72 36
403 18 287
renholdsleder
72 86 72 48
954 09 438
ansvarlig uteseksjon
72 86 72 37
 
rådgiver kom.avg/ vanntilkob.
Teknisk vakt
992 47 447
 
Brannvakt 902 85 270  
 
Teknisk kontor
Johansen, Frank 72 86 72 30 911 40 946 enhetsleder
72 86 72 54   avdelingsjurist
 
72 86 72 51
 
 
72 86 72 42
 
saksbehandler
72 86 72 45    saksbehandler
Heggeset, Arild 72 86 72 40   VA
Koren, John Vidar 72 86 72 38 951 87 706 prosjektleder
  72 86 72 79    
72 86 72 31
 
rådgiver
Sigstad, Henning 72 86 72 17   saksbehandler
  72 86 72 39    
Kåveland, Ronja Eline 72 86 72 57   prosjekt
72 86 72 46
 
avd.ingeniør
Solheim, Kjell Roar 72 86 72 43 918 32 377 kart/oppmåler
72 86 72 47
 
saksbehandler
Solem, Bente 72 86 72 44   private avløp
Sætre, Jørgen 72 86 72 50   rådgiver plansak
Stene, Andrea 72 86 72 41   saksbehandler  (Permisjon)
72 86 72 53
 
konsulent
 
Beredskapskontoret
Hovde, Svein Erik   920 66 165 leder beredskap
 
928 44 458
brannsjef
Jensen, Frode 72 86 74 01 907 81 826 feier
Nilsen, Jomar 72 86 74 01 481 50 154  
 
911 73 858
varabrannsjef
 
Barn, familie og helse
72 86 72 60
917 09 316
enhetsleder
Hatlevold, Helge
72 86 73 00
 
kommunelege 1
 
Flyktningetjenesten
72 86 72 65
404 17 265
fagleder
Vazirgul, Vahid 72 86 72 24 902 96 209 miljøarbeider
Wert, Elly de 72 86 73 71 908 20 913 introduksjonsprogram
 
Voksenopplæringen
  72 86 73 75   fagleder
Loddgard, Magnhild     lærer
Storvold, Wenche 72 86 73 75 922 97 742 lærer
Øien, Ivar 72 86 73 75 979 74 828 lærer
 
Helsestasjonen
72 86 73 51
480 63 370
ledende helsesøster
72 86 73 54
948 15 094
sekretær
Mosti, Anette   902 10 373 helsesøster
Norum, Marit S. 72 86 89 41 900 17 381 helsesøster
Smalås, Hanne Marit 72 86 73 91   jordmor
72 86 73 53
918 29 784
jordmor
Skolmli, Mali 72 86 73 92   helsesøster
72 86 73 68
468 85 222
helsesøster
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 helsesøster
72 86 73 50
 
helsesøster
Vistnes, Berit Hugdal 72 86 73 52 911 447 71 helsesøster
 
PPT
72 86 72 80
930 30475
fagleder
Fossum, Siv Ø. 72 86 72 63 477 14 304 logoped
Mørk, Tine 72 86 72 77   rådgiver
72 86 72 82
 
rådgiver
Øvstetun, Heidi Kristin 72 86 72 81   rådgiver
Almåsbro, Elin 72 86 72 77    
 
Psykisk helse og rus
Johannessen, Marit 72 86 72 85 941 30 826 fagleder
 
477 58 802
psykolog
Hellan, Susanne   469 42 796 psykolog
72 86 72 70
907 09 327
ruskonsulent
Eriksen, Ingrid Rostad 72 86 72 73 468 05 656 ruskonsulent
Frengen, Maren Gluppe 72 86 72 84 907 19 805 konsulent
72 86 72 75
905 34 909
konsulent
72 86 72 89
404 17 285
konsulent
72 86 72 78
907 95 906
konsulent
Åsen, Inge   908 97 043 miljøterapeut
Gøril Aasbø   404 17 287 barn og unge konsulent
Dina Misund   907 91 549 miljøterapeut
Vibeke Olsen     erfaringskonsulent
Treffstedet
 
902 82 337
 
Lavterskeltelefon dagtid   404 17 286 kl. 12:00 - 15:00
 
Fysio/ Ergo
72 86 73 57
941 31 726
fagleder
72 86 72 56
902 70 190
fysioterapeut
Stokke, Linda   468 31 568 turnusfysio
72 86 73 55
913 61 263
ergoterapeut
Solstad, Karen Bruce 72 86 72 58 903 60 313 fysioterapeut
 Turnuskandidater
Hjemmetjenesten
72 86 73 60
911 60 409
enhetsleder
Hjemmesykepleien   404 17 363 vakttelefon
Hjemmesykepleien   404 17 366 vakttelefon
Kontor hjemmetjenesten 72 86 73 62    
Tildelingskontoret
72 86 73 62
 
 
Sønstelien, Ann Elisabeth
72 86 73 83
 
saksbehandler tildeling
Gullhaugtun   404 17 769  
Meieribakken  
404 17 440
 
    404 17 770  
Skaun aktivitetssenter
72 86 73 85
 
 
Vennatunet   913 37 230
 
Solbakken 72 86 73 28 900 65 190  
Tangentunet 72 86 38 80
918 65 804
 
Kjerstad, Toril Eid 72 86 73 57
 
synskontakt/ hørsel
 
Kultur, fritid og frivillighet
Bjerke, Knut Andre   917 32 906 leder kultur
 
913 71 501
biblioteksjef
 
941 43 066
leder frivilligsentralen
72 86 72 62
416 10 889
fagleder kultur
Mørk, Ann Helen Bergsland   913 71 501 barne- og ungdomsbibliotekar
Eide, Sturla   72 86 72 00 konst. rektor kulturskole
Fløyli, Terje   959 21 992 kulturhuskonsulent
 
913 71 501
sekretær
72 86 72 67 958 25 142 idretts- og friluftskonsulent
Lofgren, Per Gunnar   920 58 264  
 
Rossvollheimen
72 86 73 32
920 67 443
enhetsleder
Hovednummer
72 86 73 30
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Korttidsavdelingen
72 86 73 22
 
 
72 86 73 34
 
konsulent
Gjersvold, John Steffen
72 86 73 48
 
vaktmester
Håvard Holberg
72 86 73 23
 
avdelingsleder korttidsavd.
Vaktrom
72 86 73 45
 
 
Flosand, Jan-Tomas
72 86 73 26
 
avd.sykepleier Røsslyng
Vaktrom
72 86 73 25
 
 
Kjærem, Toril
72 86 73 41
 
avd.sykepleier skjermet
Vaktrom
72 86 73 40
 
 
Larsen, Anne Berit
72 86 73 46
 
avd.sykepleier Linnea
Vaktrom
72 86 73 45
 
 
Enhet Blåklokke
72 86 73 43
 
 
Ergoterapi
72 86 73 37
 
 
Fysioterapi
72 86 73 36
 
 
Kjøkken
72 86 73 15
 
 
Telefaks kjøkken
72 86 73 16
 
 
Rehab.avd./vaktrom
72 86 73 35
 
 
Vaskeri
72 86 73 49
 
 
Fotpleie
72 86 73 18
926 98 311
 
Hårpleie
72 86 73 19
 
 
 
Børsa barnehage
72 86 88 60
 
enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 67
 
 
 
Ilhaugen barnehage
72 86 55 11
404 11 155
styrer
 
Oterhaugen barnehage
72 86 88 70
 
enhetsleder
arbeidsrom
72 86 88 77
 
 
 
Hammerdalen barnehage
72 8688 49
468 15 360
enhetsleder
 
Buvik skole
72 86 89 02

 

950 22 871
rektor
Hovednummer
72 86 89 00
 
SFO
72 86 89 05
915 26 789
 
72 86 89 09
918 59 514
pedagogisk leder
Mellingsæter, Harald
72 86 89 06
900 42  084
vaktmester
 
 
 
 
 
Børsa skole
72 86 72 23
970 90 166
enhetsleder/rektor
Onsøyen, Gjøran Berg 72 86 74 22 971 52 805 avdelingsleder
Melting, Anita 72 86 74 22 920 29 191 avdelingsleder
Hovednummer, Raghild Wist
72 86 74 20
 
 
SFO
72 86 74 33
 
 
72 86 74 32
481 29 697
leder SFO
Sørensen, Geir 72 86 74 35 473 06 499 vaktmester
Skjølberg, Åse Solstad 72 86 74 36 941 31 076 helsesøster man-ons-fre
 
Jåren Råbygda oppvekstsenter
918 13 085
 
enhetsleder/rektor
SFO
404 12 275
 
 
905 33 291
 
barnehagestyrer
905 46 401
 
skolesekretær
Melby, Per 416 80 596   vaktmester
 
Venn oppvekstsenter
72 86 80 12
 
enhetsleder/rektor
Hovednummer
72 86 80 10
 
 
Telefaks
72 86 80 11
 
 
SFO
72 86 80 13
72 86 80 14
 
72 86 80 13
 
SFO-leder
72 86 80 18
 
barnehagestyrer
 
404 12 274
pedagogisk leder
72 86 80 10
 
skolesekretær
72 86 80 17
954 79 131
vaktmester
 
Viggja oppvekstsenter
906 24 710
482 18 836
enhetsleder/rektor
Hovednummer
906 24 710
 
 
Telefaks
72 86 43 74
 
 
72 86 79 00
 
barnehagestyrer
Personalrom
72 86 43 72
72 86 43 73
 
SFO
 
990 07 454
 
Olsen, Roger
 
916 35531
vaktmester
 
Skaun ungdomsskole
 
950 56 899
rektor
Hovednummer
48 20 88 00
 
sentralbord
 
926 57 372
avdelingsleder
Nygård, Svein Børge   947 92 120 avdelingsleder
 
908 85 647
avdelingsleder
Viggaklev, Gunhild   986 53 094 teamleder
Grande, Kari Åsmul   480 87 302 skolesekretær
 
958 28 965
vaktmester
 
902 10 373
helsesøster
 
Skaun legekontor
Sentralbord/skranke
72 86 73 00
 
 
Telefaks
72 86 73 31
 
 
Hatlevold, Helge
72 86 73 00
 
kommunelege 1
 
Hovedverneombud
 
 
 
 
Hovedtillitsvalgt
975 80 325
 
hovedtillitsvalgt FF
Buhaug, Gunhild Holen 958 42 115   hovedtillitsvalgt UDF
Telefaks
72 86 36 41
 
 
 
NAV Skaun
Sentralbord
55 55 33 33