Nærmere informasjon og møtepapirer finner du på kontrollutvalgets nettside.
 

Leder: Anita Gilde (agilde@live.no)
Nestleder: Georg Heggelund

Medlemmer: Varemedlemmer:
1. Anita Gilde (FrP) 1. Dag Rune Stensaas (SP)
2. Georg Heggelund (Ap) 2. Knut-Ivar Bakken (AP)
3. Kristoffer Uppheim (SV) 3. Oda Krogstad Anderson (SP)
4. Per Aage Estenstad (SP) 4. Kåre Rønningen (SP)
5. Oddrun Husby (SP) 5. Hege Anita Jensen (SP)
  6. Gudrun Vatn (AP)
  7. Gunnar Nestgaard Hynne (SP)