Viktige telefonnummer

113 Medisinsk

110 Brann

112 Politi

Legevakt
tlf. 116 117

Lavterskeltelefon psykisk helse (åpen dagtid kl 12.00 - 15.00)
tlf. 404 17 286

Vern for eldre
tlf. 800 30 196

Alarmsentralen for barn
tlf. 116 111

Krisesenter
tlf. 72 48 24 10

Familievernkontoret i Trondheim
tlf. 73 99 05 00

Hjelpetelefonen Mental helse
tlf. 116 123

 

 

 

Tips en venn Skriv ut